Tủ chén gỗ sồi tự nhiên 2 cánh khuyết sọc đứng TC1T-13SN