Giường ngủ gỗ sồi tự nhiên Nova đầu lá sách 2 hộc kéo đuôi GN-03SM