Giường ngủ gỗ sồi tự nhiên đầu thẳng 2 hộc kéo chân hở GN-05SM