Ghế bar gỗ sồi tự nhiên mặt gỗ tựa tròn yên gỗ GHEBARMG-04SN