Bộ bàn ăn gỗ sồi tự nhiên chân tiện 6 ghế 2 nan BBA6-10SM